Giáo Xứ
Thánh
Phanxicô
Xaviê
Giờ Lễ

 • Ngày thường:
  5g30 Lễ Việt
  17g30: Lễ Hoa
 • Thứ Bảy, Thánh lễ thế cho Chúa Nhật:
  18g30 Lễ Việt
  19g30: Lễ Hoa
 • Chúa Nhật:
  5g30 Lễ Việt
  7g30: Lễ Hoa
  8g30 Lễ Việt

  16g Lễ Việt
  17g30: Lễ Hoa
 • Chầu Thánh thể
  14g30 mỗi Chúa Nhật
 • Giờ Giải Tội
  14g - 17g mỗi thứ Bảy
  8g - 10g thứ Năm trước thứ Sáu đầu tháng

Địa Chỉ Giáo Xứ

25 đường Học Lạc,
phường 14, quận 5,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

admin@nhathochatam.com

+84 8 3856 0274

2019 - Giáo Xứ Thánh Phanxicô Xaviê