NSXĐ: Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân năm 2020

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11.02.2020 cũng là ngày Quốc tế bệnh nhân lần thứ 28, Giáo xứ Phanxicô Xaviê, Nhà thờ Cha Tam Chợ Lớn, đã tổ chức ban Bí tích Hoà giải và Xức dầu Bệnh nhân

Read more