Tài liệu Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất 2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Đề tài chúng ta suy niệm là: Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có (Cv 28,2)

Read more

Đức Hồng Y Tagle được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, hiện là Tổng giám mục Manila, làm Bộ trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc, hay thường gọi là Thánh Bộ Truyền Giáo.

Read more

Các Giám mục Indonesia cập nhật Tài liệu Abu Dhabi để đối thoại với Hồi giáo

Chúng ta phải hướng dẫn cộng đoàn một cách khiêm tốn, trong một cuộc đối thoại huynh đệ với tất cả mọi người, để luôn loan báo các giá trị của Tin Mừng và sự hiệp nhất ở Indonesia (Ut unum sint).

Read more

Phải dành không gian cho phụ nữ vì hòa bình và an ninh thế giới

Tiếng nói của Phụ nữ ngày càng được lắng nghe, và ở nhiều nơi, nhiều không gian đã được dành cho sự đóng góp đặc biệt của họ trong việc theo đuổi hòa bình và hòa giải. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để gia tăng sự hiện diện của phụ nữ trong lãnh vực quan trọng này.

Read more